Aktualizacja danych kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 05.08.2016 r.

W celu zapewnienia aktualności danych zawartych w Wykazie kandydatów na ekspertów Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) udostępnia poniższe formularze, które należy wypełnić i przesłać w odpowiednim przypadku zgodnie z poniższą instrukcją:
1) docxOświadczenie – aktualizacja danych eksperta52.5 KB należy wypełnić, jeśli dane zawarte w Oświadczeniu uległy zmianie;
2) docxOświadczenie o konieczności wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WŁ na lata 2014-202056.34 KB należy wypełnić, jeśli uległy zmianie warunki dopuszczające kandydata do ujęcia w Wykazie.


Oświadczenia należy przesyłać droga pocztową na adres (tylko w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność):
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Równocześnie przypominamy o obowiązku informowania Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2014-2020 o wszelkich zmianach danych i okolicznościach mających wpływ na możliwość ujęcia kandydata na eksperta w ww. Wykazie

 
Top