Spotkanie informacyjne pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 14.06.2019 r.

Informacja o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs w ramach Działania X.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 28 czerwca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – XVII piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 26 czerwca 2019. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do jednostek sektora finansów publicznych.

Program spotkania

  1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach działania, dotyczącego w szczególności:
    •    celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych  do sfinansowania,
    •    zagadnień formalnych i merytorycznych,
    •    zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.
  2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  3. Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60,
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art. 13 RODO261.27 KB

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

zestawienie znakow2

 
Top