Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS”

Data publikacji: 12.10.2020 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 11 grudnia 2020 r. w godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 7.12.2020 do godz. 12:00).

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Rulińska - przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Szkolenia są skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Zagadnienie zachowania trwałości operacji – podstawy prawne oraz definicje.
 • Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013.
 • Podstawowe terminy i definicje.
 • Specyfika trwałości w projektach EFS.
 • Trwałość w odniesieniu do infrastruktury.
 • Trwałość powstałych miejsc pracy.
 • Projekty powiatowych urzędów pracy – trwałość wynikająca z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Wymogi odnośnie trwałości wynikające z dokumentacji konkursowej, umowy oraz wniosku o dofinansowanie.
 • Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich – interpretacje MRR.
 • Wskaźniki realizacji celów projektu i ich zmiana w okresie trwałości.
 • Monitorowanie trwałości projektu.
 • Korekty finansowe związane z brakiem trwałości

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2020-12-11
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top