Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych”

Data publikacji: 12.10.2020 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2020r, w godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 3.12.2020 do godz. 12:00)

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.


Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Rulińska - przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Szkolenia są skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne beneficjenta.
 • Fakultatywne działania informacyjne i promocyjne.
 • Propozycja działań informacyjnych i promocyjnych we wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Znaki graficzne.
 • Oznakowanie w formie dźwiękowej.
 • Znakowanie miejsca projektu.
 • Informacje na stronie internetowej.
 • Informowanie uczestników i odbiorców.
 • Dokumentowanie działań informacyjno-promocyjnych w kontekście kontroli.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2020-12-07
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top