Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego”

Data publikacji: 12.10.2020 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2020 w godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 27.11.2020 do godz. 12:00).

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.


Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Rulińska - przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Szkolenia są skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 2019 r.
 • Charakterystyka kwot ryczałtowych.
 • Obowiązek i możliwość stosowania ryczałtu oraz zakaz stosowania ryczałtu.
 • Kwoty ryczałtowe w dokumentacji konkursowej: zakres, specyfika i najbardziej istotne elementy dokumentacji.
 • Zakres i specyfika oceny projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.
 • Określenie kwot ryczałtowych we wniosku o dofinansowanie: wykazanie we wniosku o dofinansowanie (zadania, wskaźniki, dokumenty i wydatki), kalkulacja na podstawie szczegółowego budżetu we wniosku.
 • Rozliczenie i kontrola kwot ryczałtowych.
 • Rozliczenie we wniosku o płatność.
 • Ponoszenie wydatków w ramach kwot ryczałtowych.
 • Zmiany w projekcie.
 • Reguła proporcjonalności

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2020-12-01
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top