Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, czyli co kontrolowany beneficjent wiedzieć powinien"

Data publikacji: 07.10.2019 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, czyli co powinien wiedzieć kontrolowany beneficjent”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 17 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego. 

Szkolenie poprowadzi dr Andrzela Gawrońska-Baran - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Prawnik w kancelarii AGB.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Problematyka kontroli i weryfikacji projektów unijnych.
 • Przepisy prawa wspólnotowego, wytyczne Komisji Europejskiej, przepisy prawa krajowego, wytyczne krajowe.
 • Nałożenie korekty finansowej a wystąpienie nieprawidłowości.
 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania korekt finansowych.
 • Zasady nakładania korekt finansowych.
 • Zasada prymatu metody dyferencyjnej nad wskaźnikową.
 • Praktyka ustalenia wysokości korekty finansowej metodą dyferencyjną i metodą wskaźnikową.
 • Korekta finansowa a naruszenie o charakterze formalnym.
 • Czynności procesowe postępowania.
 • Środki ochrony prawnej przysługujące beneficjentowi.
 • Zakres przedmiotowy weryfikacji decyzji w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.
 • Zastosowanie stawki procentowej o niższej wartości niż maksymalna wysokość dla danej kategorii nieprawidłowości (przesłanki zastosowania, dotychczasowa praktyka; przykłady, orzecznictwo).
 • Ocena transgranicznego charakteru zamówienia (przykłady, orzecznictwo, interpretacja).

Organizator szkolenia


Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2019-10-17
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top