Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. "Zamówienia publiczne i przygotowanie umowy na roboty budowlane"

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Informacja o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. "Zamówienia publiczne i przygotowanie umowy na roboty budowlane"

Najbliższe szkolenie odbędzie się 9 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi dr Andrzela Gawrońska-Baran - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Radca prawny w kancelarii AGB.


Dla kogo?

Szkolenia jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.


Program szkolenia

 • Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na roboty budowlane;
 • Podział zamówienia na części, podział na pakiety (zadania) w jednym postępowaniu czy części w odrębnych postępowaniach, podział jakościowy lub ilościowy zamówienia;
 • Realizacja zamówienia publicznego w opcji zaprojektuj i wybuduj;
 • Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane;
 • Kryteria oceny ofert;
 • Roboty wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego oraz zamówienia uzupełniające.


Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2019-10-09
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top