Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. "Prawo zamówień publicznych – Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (poziom zaawansowany)"

Data publikacji: 26.09.2019 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. "Prawo zamówień publicznych – Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (poziom zaawansowany)"

Najbliższe szkolenie odbędzie się 8 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 października br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi dr Andrzela Gawrońska-Baran - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Radca prawny w kancelarii AGB.

Dla kogo?

Szkolenia jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Zasady opisu przedmiotu zamówienia – opis tradycyjny, funkcjonalny i mieszany
 • Użycie nazw własnych jako wyjątek od zasady i wymagania dopuszczenia równoważności przedmiotu zamówienia
 • Oznakowanie i certyfikaty (społeczne, ekologiczne) w opisie przedmiotu zamówienia
 • Wizja lokalna a opis przedmiotu zamówienia
 • Podział zamówienia na części jako element opisu przedmiotu zamówienia
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Treść SIWZ a treść ogłoszenia – podobieństwa i różnice, „pułapki” mogące skutkować korektami finansowymi
 • Naruszenia i korekty finansowe dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i SIWZ

 

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2019-10-08
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top