Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Nowe prawo zamówień publicznych (zmiany przewidywane w 2019 roku)”

Data publikacji: 17.09.2019 r.

Informacje na szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Nowe prawo zamówień publicznych (zmiany przewidywane w 2019 roku)”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 26 września 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Dr Andrzela Gawrońska-Baran - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych.

Dla kogo?

Szkolenia jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych poprzez odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych;
 • Zwiększenie autonomii zamawiającego w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy;
 • Wprowadzenie zasady koncentracji ogłoszeń;
 • Uelastycznienie trybów negocjacyjnych;
 • Wprowadzenie obowiązku kształtowania umów zgodnie z zasadą proporcjonalności;
 • Uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w procesie udzielania zamówienia publicznego;
 • Uregulowanie kwestii dopuszczalności składania odwołań w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2019-09-26
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top