Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Księgowość w projektach unijnych – praktyczne problemy (dla zaawansowanych)”

Data publikacji: 10.09.2019 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Księgowość w projektach unijnych – praktyczne problemy (dla zaawansowanych)”.

Najbliższe Szkolenie odbędzie się 17 września 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w Centrum Biznesowym „Faktoria” ul. Dowborczyków 25 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy ograniczoną liczbę osób z jednej instytucji. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Halina Kędziora - Doradca podatkowy, prowadzi biuro usług rachunkowych i doradztwa podatkowego. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy. Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Prowadzi szkolenia na temat rozliczania dotacji (w tym również dla pracowników zatrudnionych w podmiotach udzielających dotacji, takich jak PARP, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki

Dla kogo?

Szkolenia jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Księgowanie wydatków w projekcie.
 • Rozliczenie projektu z partnerem/partnerami.
 • Cross-financing.
 • Aneks do umowy a ewidencja księgowa.
 • Wymogi unijne dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej.
 • Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.
 • Zakwestionowane wydatki podczas kontroli – ewidencja.
 • Sposób poprawiania błędów w księgach.
 • Najczęściej popełniane błędy w ewidencji księgowej

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2019-09-17
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top