Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EFS w świetle konkursów na 2018”

Data publikacji: 27.09.2018 r.

Informacja o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EFS w świetle konkursów na 2018”.

Najbliższe szkolenia odbęda się w następujących terminach:

 • 9 października 2018 r. w godz. 8:30 - 16:30 w sali konferencyjnej na XVII  piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
 • 11 października 2018 r. w godz. 8:30 - 16:30 w sali konferencyjnej na XVII  piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października  br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba  miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Polsko-Francuskego Programu Studiów Europejskich - kierunek Unia Europejska.

Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Do października 2006 był pełnomocnikiem zarządu i dyrektorem wykonawczym Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Pełnił również funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji Funduszy Unii Europejskiej po akcesji.

Uczestniczy/ł w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla kogo

Szkolenia jest skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Od pomysłu do projektu – jak z pomysłu  stworzyć  projekt?
 • Opisywanie projektu we wniosku aplikacyjnym. Czym wniosek różni się od projektu?
 • Regulamin konkursu jako podstawa napisania dobrego wniosku o dofinansowanie.
 • Jak stosować zasady horyzontalne i opisać je we wniosku aplikacyjnym.

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art. 13 RODO123.82 KB

 

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2018-10-09 do 2018-10-11
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top