Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych - Zamówienia społeczne - poziom zaawansowany"

Data publikacji: 06.09.2018 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych – Zamówienia społeczne – poziom zaawansowany”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 19 września 2018 r. w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września 2018 r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba  miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Pani Marta Kittel -  radca prawny  ze specjalizacją w zamówieniach publicznych, w tym w szczególności w kontraktach informatycznych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Biurze Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, jako zamawiający w jednostkach sektora finansów publicznych, jako wykonawca w firmie informatycznej. Przez kilka lat była radcą prawnym w jednej w wiodących polskich kancelarii prawnych.

Dla kogo?

Szkolenia jest skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.


Program szkolenia

 1. Przedmiot zamówień na usługi społeczne (załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE (oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE).
 2. Wszczęcie postępowania (wstępne ogłoszenie informacyjne, brak ogłoszenia).
 3. Sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne (zasady, unieważnienie postępowania, terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odrzucenie oferty, publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia).
 4. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy PZP do zamówień na usługi społeczne (komunikacja z wykonawcami, dokumentowanie postępowań, kontrola, środki ochrony prawnej, warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości zamówienia).

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art.13 RODO123.82 KB

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top