Zapraszamy do udziału w szkoleniu Zamówienia Publiczne a proces budowlany

Data publikacji: 16.11.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. Zamówienia Publiczne a proces budowlany

Zajęcia poprowadzą dr Andrzela Gawrońska-Baran oraz Anna Łukaszewska.

 

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych

 

Anna Łukaszewska — radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku prawo. Od 1994 r. prowadzi własną Kancelarię, której jednym z głównych obszarów działania jest prawo budowlane i prawo mieszkaniowe. Ceniony wykładowca w zakresie prawa budowlanego, umów w budownictwie i prawa autorskiego, dotyczących projektów architektonicznych dla Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa i dla Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. Prowadzi cyklicznie wykłady i spotkania seminaryjne dla Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, prawa meldunkowego, umów związanych z zarządzaniem nieruchomościami (w tym na roboty budowlane).

 

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

Termin

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 listopada br. w godz. 9:00-16:30 (rejestracja od godz. 8:30).

 

Miejsce szkolenia

ul. Wólczańska 4a, Łódź, budynek Cosinus.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

W programie m.in.

 • Przygotowanie formalno–prawne i organizacyjne inwestycji budowlanej:
 • Wykorzystanie Warunków Kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji.
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania (np. umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowa o nadzór autorski/inwestorski).
 • Odpowiedzialność Wykonawcy
 • Zarządzanie projektami w inwestycjach budowlanych podstawowe pojęcia
 • Doświadczenia i standardy światowe.
 • Etapy realizacji inwestycji.
 • Współpraca stron (Zamawiający i Wykonawca), oraz rola Inżyniera w realizacji inwestycji.
 • Warunki udziału w postępowaniu na roboty budowlane
 • Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ)
 • Podział zamówienia na części – wymagania szczególne i praktyczne przykłady, w tym dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części
 • Program funkcjonalno-użytkowy – przydatność zastosowania na przykładzie.
 • Przedmiar robót. Zasady wyceny w dokumentacji przetargowej. Określenie kwoty kontraktowej przez Wykonawcę robót. Kosztorys inwestorski. Kwoty tymczasowe (warunkowe).
 • Praktyczne aspekty wyjaśniania treści SIWZ
 • Jak liczyć terminy związane z wyjaśnianiem SIWZ
 • Wyjaśnienie a zmiana SIWZ
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Reguły korzystania z podwykonawców - najczęstsze błędy i problemy
 • Uprawnienia i obowiązki związane z podwykonawstwem - wymogi ustawowe, orzecznictwo KIO
 • Odpowiedzialność wobec podwykonawców – rys historyczny,
 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane - wg KC praktyczne aspekty,
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w świetle aktualnego orzecznictwa KIO oraz sądów powszechnych
 • Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)
 • JEDZ w trybach dwustopniowych - podobieństwa i różnice w stosunku do przetargu nieograniczonego
 • Warsztaty z wypełniania JEDZ
 • Zmiany w zakresie realizowanych robót budowalnych (roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:

                                                    

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Organizator spotkania.

Departament Polityki Regionalnej

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

90-002 Łódź

e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 

 

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top