Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Trwałość projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

Data publikacji: 14.11.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Trwałość projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 27 listopada 2017 r. w godz. 9:00-16:30 (rejestracja od godz. 8:30), ul. Wólczańska 4a, Łódź, budynek Cosinus.
 • 28 listopada 2017 r. w godz. 9:00-16:30 (rejestracja od godz. 8:30), ul. Wólczańska 4a, Łódź, budynek Cosinus.

Prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym daty szkolenia w którym chcą Państwo uczestniczyć.

Zajęcia poprowadzi:

 • Małgorzata Rulińska - Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wiedzę z zakresu finansów, dyplomacji oraz administracji zdobywała również na University of Kentucky oraz Georgetown University w Waszyngtonie. Trener, ekspert, doradca oraz kierownik merytoryczny projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc, wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020. 

Program szkolenia

 • Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013,
 • Specyfika trwałości w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Trwałość w odniesieniu do infrastruktury,
 • Trwałość powstałych miejsc pracy,
 • Projekty powiatowych urzędów pracy – trwałość wynikająca z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Wymogi odnośnie trwałości wynikające z dokumentacji konkursowej, umowy oraz wniosku o dofinansowanie,
 • Schemat badania trwałości wg podręcznika MRR,
 • Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich – interpretacje MRR,
 • Nieuzasadniona korzyść – przykłady,
 • Ekspertyza firmy Deloitte oraz inne dostępne interpretacje prawne,
 • Przykłady okoliczności powodujących naruszenie trwałości projektu,
 • Dopuszczalne zmiany, które nie powodują naruszenia trwałości projektu, w tym przykłady,
 • Wskaźniki realizacji celów projektu i ich zmiana w okresie trwałości,
 • Korekty finansowe związane z brakiem trwałości,
 • Monitorowanie trwałości projektu
                                              

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2017-11-27 do 2017-11-28
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top