Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej”

Data publikacji: 06.11.2017 r.

Informacja o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie pn. „Archiwizacja i kontrola dokumentacji projektowej”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie 23-24 listopada 2017 r. w godz. 9:00-16:30 (rejestracja od godz. 8:30 ), ul. Wólczańska 4a w Łodzi, budynek Cosinus.

Zajęcia poprowadzą:

 • Małgorzata Rulińska
  Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Ocenia projekty, trenerka EFS ze złotym certyfikatem, doradca specjalistyczny w Regionalnym Ośrodku EFS w Gorzowie Wielkopolskim (2010-2014), członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor polsko-duńskiej firmy szkoleniowo-doradczej i kierownik merytoryczny projektu innowacyjnego.
 • Roman Stempel
  Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował z wieloma jednostkami administracji publicznej, m. in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządem Mienia Skarbu Państwa, czy archiwum Polskiej Akademii Nauk.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00 lub do wyczerpania miejsc wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Wyjaśnienie pojęć kancelaryjnych i archiwalnych niezbędnych dla prac porządkowych i ewidencyjnych;
 • Obieg dokumentacji w projekcie;
 • Wartościowanie dokumentacji, określanie jej kwalifikacji oraz ustalanie okresów i sposobu przechowywania;
 • Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową, w tym w szczególności podmiotów nie zobowiązanych do stosowania instrukcji kancelaryjnej (procedury archiwizacji dokumentacji projektowej);
 • Warsztat z przygotowania własnego systemu obiegu dokumentacji projektowej w podmiocie realizującym;
 • Warsztat z przygotowania dokumentacji projektowej pod kątem archiwizacji;
 • Rodzaje kontroli projektów (doraźna, planowa, krzyżowa);
 • Podmioty uprawnione do kontroli projektów realizowanych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • Omówienie uprawnień podmiotów kontrolujących;
 • Omówienie kontroli dokumentów finansowych;
 • Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających zgodność działań projektowych z politykami wspólnotowymi z uwzględnieniem zasad ich przygotowania;
 • Omówienie kontroli dokumentów potwierdzające zgodność zrealizowanych działań z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności;
 • Omówienie kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów;
 • Omówienie kontroli działań informacyjno-promocyjnych w projekcie;
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokumentacji projektowej;
 • Skutki i konsekwencje nieprawidłowości dokumentacyjnej w projekcie.
                                              

Organizator spotkania

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2017-11-23 do 2017-11-24
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top