Zapraszamy do udziału w szkoleniu z partnerstwa publiczno-prywatnego

Data publikacji: 12.10.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się 31 października 2017 r. w godz. 9:00-16:00 (rejestracja od godz. 8:30), Sala Tramwajowa Boutique Hotel's III ul. Piłsudskiego 10/14 Łódź.

Zajęcia poprowadzi Dr Rafał Cieślak - Doktor nauk prawnych, radca prawny, zajmujący się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, Funduszy Europejskich, pomocy publicznej oraz działalności gospodarczej podmiotów publicznych. Autor licznych publikacji z tego zakresu.

W celu wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00 wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział".
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Modele łączenia PPP z Funduszami Europejskimi,
 • Analiza techniczna i ekonomiczna projektach hybrydowych na etapie przygotowań projektu,
 • Analiza ryzyk,
 • Ustawowy obowiązek zrównoważenia budżetu JST w części operacyjnej, a podział ryzyk w umowach PPP,
 • Kryteria wyboru partnera prywatnego,
 • Umowa PPP (istotne postanowienia umowy),
 • Zasady zarządzania projektem na etapie realizacji przedsięwzięcia,
 • Monitoring umowy PPP,
 • Zakończenie współpracy,
 • Trwałość w hybrydowych projektach PPP,
 • Zagospodarowania infrastruktury po zakończeniu umowy PPP- przykłady,
 • Kontrole i audyt finansowy w PPP.
                                                           

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2017-10-31
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top