Bezpłatne szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków dla projektów współfinansowanych z EFS

Data publikacji: 14.09.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków dla projektów współfinansowanych z EFS.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 26 września 2017 r. w godz. 8:30 - 17:00 (rejestracja od godz. 8:10), sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (rekrutacja zakończona),
 • 27 września 2017 r. w godz. 8:30 - 17:00 (rejestracja od godz. 8:10), sala konferencyjna na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”.

W zgłoszeniu prosimy wskazać datę szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na dane szkolenie przyjmujemy maksymalnie po dwie osoby z instytucji.

Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Dla kogo

Szkolenia jest skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Ocena kwalifikowalności wydatku.
 • Wydatki niekwalifikowalne.
 • Cross-financing.
 • Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu.
 • Wkład niepieniężny.
 • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności.
 • Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty.
 • Koszty pośrednie.
 • Rozliczanie efektów projektu.
 • Pomoc publiczna

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

ul. Tuwima 22/26

90-001 Łódź

Tel. 42 663 30 28

e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2017-09-26 do 2017-09-27
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top