Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych – Postępowanie”

Data publikacji: 17.05.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych – Postępowanie”.

Szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

 •  30 maja 2017 r. w godz. 8:30-16:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc rekrutacja na szkolenie została zakończona.

 

Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

 

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

 • Przetarg nieograniczony.
 • Przetarg ograniczony.
 • Negocjacje z ogłoszeniem.
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Dialog konkurencyjny.
 • Zamówienie z wolnej ręki.
 • Partnerstwo innowacyjne.
 • Licytacja elektroniczna.
 • Zamówienia in–house  „Zielone zamówienia publiczne” .
 • Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – nowa kategoria zamówień
 • Warunki odrzucenia oferty, w tym: Analiza orzecznictwa KIO, Procedura badania rażąco niskiej ceny lub kosztu, Zakazy odrzucenia oferty.
 • Wybór najkorzystniejszej oferty, w tym: Treść informacji, Uzasadnienie do decyzji Zamawiającego, Obowiązki Zamawiającego
 • Umowa w związku z udzieleniem zamówienia publicznego, w tym: Termin zawarcia umowy, sposób jego liczenia, Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zmiany umowy – przesłanki dopuszczalności i obowiązki Zamawiającego.
 • Unieważnienie umowy lub jej części

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

tel: 42 663 30 28

szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Zakończone
 • Data: 30.05
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top