Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych – Poprawność przeprowadzenia procedur na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Data publikacji: 17.05.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych - Poprawność przeprowadzenia procedur na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wyłączonych z rygorów ustawy PZP”.

Szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

 • 29 maja 2017 r. w godz. 8:30-16:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

 • Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł .
 • Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł .
 • Zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności)

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Regionalnej

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

ul. Tuwima 22/26

90-002 Łódź

tel: 42 663 30 28

szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 

 

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 29.05
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top