Bezpłatne szkolenia z oceny oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 12.05.2017 r.

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko (ooś) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenia są skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
•    23 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
•    24 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w jednym ze szkoleń, prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 18 maja br. do godz. 12:00.

Zachęcamy do kierowania pytań dotyczących tematyki spotkań. Nasz ekspert odpowie na kluczowe  podczas szkoleń.

Liczba  miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na dane szkolenie przyjmujemy po jednej osobie z instytucji.

Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

W programie szkolenia m.in.:

 • Zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Kryteria kwalifikacji przedsięwzięcia do przeprowadzenia ooś,
 • Opracowanie dokumentacji ooś (m.in raport ooś , karta informacyjna),
 • Czynności w postępowaniach ooś, w tym udział społeczeństwa,
 • Wymogi dla wykonawców prognoz ooś i raportów ooś,
 • Procedury administracyjne związane z ooś,
 • Omówienie wybranych kwestii problemowych ocen oddziaływania na środowisko związanych z procesem aplikowania o środki  RPO WŁ  na lata 2014-2020,
 • Baza danych o ocenie oddziaływania na środowisko,
 • Najczęstsze nieprawidłowości w ooś,
 • Warsztaty z wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2017-05-23
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top