Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Analiza ekonomiczna i finansowa w studium wykonalności"

Data publikacji: 11.09.2019 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Analiza ekonomiczna i finansowa w studium Wykonalności”.

Z uwagi na małe zainteresowanie szkoleniem, zostało ono odwołane.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 18 września 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenieprześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Dr Artur Bartoszewicz - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Od 03.2000 współpracuje z Katedrą Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, gdzie przygotował rozprawę doktorską pt. Konstruowanie strategii rozwoju kraju w warunkach integracji z UE. 27.11.2012 r. Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od ponad 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Sporządził ponad 45 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw.

Dla kogo?

Szkolenia jest skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych punktów;
 • analiza otoczenia społeczno-gospodarczego wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych;
 • analiza finansowa (w tym: nakłady inwestycyjne, kalkulacja kosztów operacyjnych, rachunek zysków i strat, określenie luki w finansowaniu,
 • analiza ekonomiczna (w tym: obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej);
 • metody i techniki weryfikacji studium wykonalności (w tym: omówienie najczęściej popełnianych błędów w studium wykonalności

Organizator szkolenia


Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. RODO

 

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2019-09-18
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

Projekt, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020

logotypy ue rpo lodzkie

 
Top