Zwracam się z pytaniem ws. kwot ryczałtowych. Czy w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków

Dostępnych (8) Szkoleń ze wszystkich kategorii

Seminarium pn.: LEVEL UP – BON ZŁAP „Zmieniamy Łódzkie z…

01.03.2017 | kategorie: Wiadomości

Projekt, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 
Top