Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis – poziom podstawowy”

Data publikacji: 30.05.2018 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis – poziom podstawowy”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w godz. 8:30-16:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi. W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 czerwca br. do godz. 12:00. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zajęcia poprowadzi:

 • Małgorzata Rulińska - Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wiedzę z zakresu finansów, dyplomacji oraz administracji zdobywała również na University of Kentucky oraz Georgetown University w Waszyngtonie. Trener, ekspert, doradca oraz kierownik merytoryczny projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Liczba  miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Dla kogo

Szkolenia jest skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

 • Pojęcie pomocy publicznej.
 • Pojęcie pomocy de minimis.
 • Test pomocy publicznej.
 • Zasady dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Formy pomocy publicznej.
 • Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Definicja przedsiębiorcy.
 • Zasady wyliczania pomocy publicznej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Konieczności uwzględnienia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w oświadczeniach o wielkości pomocy de minimis, którą podmiot ubiegający się o otrzymanie pomocy de minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz  konieczności pomniejszenia wartości w ciągu2 poprzedzających go lat;  środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów.

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna z art. 13 RODO156.16 KB

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2018-06-07
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

Projekt, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 
Top