Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zamówień społecznych

Data publikacji: 02.11.2017 r.

Informacje o szkoleniu

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo Zamówień Publicznych – Zamówienia społeczne”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 17 listopada 2017 r. w godz. 9:00-16:30 (rejestracja od godz. 8:30) w Łodzi ul. Wólczańska 4a, budynek Cosinus.

Zajęcia poprowadzi:

 • Dr Andrzela Gawrońska-Baran
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych.

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00, wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 • Unijne regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
 • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne stosowanie przepisów art. 11-11c Pzp w przypadku ogłoszeń na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 • Odstąpienie od wszczęcia postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w przepisach Pzp oraz zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności.
 • Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
 • Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty w postępowaniu na usługi społeczne.
 • Unieważnienia postępowania na usługi społeczne.
 • Warunki udziału w postępowaniu na usługi społeczne.
 • Kryteria oceny ofert w postępowaniu na usługi społeczne.
 • Elementy społeczne przy ocenie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny.
 • Postępowanie w przypadku zamówień na usługi o mniejszej wartości powyżej 30.000 euro i poniżej 750.000 euro - sposób przeprowadzenia postępowania wraz z dokumentacją postępowania.
                                                       

Organizator szkolenia

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: promocja.rpo@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2017-11-17
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

Projekt, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 
Top