Zapraszamy do udziału w webinarium pn. Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane

Data publikacji: 16.11.2017 r.

Informacje o webinarium

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne webinarium pn. Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane

Webinarium poprowadzą:


Dr Andrzela Gawrońska-Baran
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznychw dużej instytucji sektora finansów publicznych.


Anna Łukaszewska — radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku prawo. Od 1994 r. prowadzi własną Kancelarię, której jednym z głównych obszarów działania jest prawo budowlane i prawo mieszkaniowe. Ceniony wykładowca w zakresie prawa budowlanego, umów w budownictwie i prawa autorskiego, dotyczących projektów architektonicznych dla Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa i dla Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. Prowadzi cyklicznie wykłady i spotkania seminaryjne dla Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, prawa meldunkowego, umów związanych z zarządzaniem nieruchomościami (w tym na roboty budowlane).

Dla kogo?

Webianrium skierowane jest do beneficjentów RPO WŁ.

Termin

Webinarium odbędzie się w 23 listopada br. w godz. 10:00-11:30 i dostępne będzie na kanale Youtube „Zmieniamy Łódzkie”,
W trakcie webinarium będzie istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym. Szczegóły podamy w przyszłym tygodniu.

Program webinarium

W programie m.in.
• Opis kryteriów oceny ofert według dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE
• Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, czyli rachunek kosztów cyklu życia
• Kryteria „powszechne” - termin gwarancji i rękojmi oraz termin płatności
• Kryterium termin realizacji zamówienia - „pułapki” i zabezpieczenie interesów zamawiającego
• Kryterium „personelu” wyznaczonego do realizacji zamówienia na roboty budowlane jako kryterium jakościowe - przykłady praktyki i orzecznictwa KIO
• Realizacja robót budowlanych bez udziału podwykonawców jako kryterium oceny ofert - ocena dopuszczalności w świetle stanowiska UZP i orzecznictwa KIO
• Przykłady społecznych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane

Organizator webinarium

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.
Organizator webinarium
Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 
Top