SLIDER

SLIDER (12)

%AM, %05 %378 %2019 %10:%Lip

Biznes na PLUS

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego!

Ukoronowaniem pierwszego dnia Europejskiego Forum Gospodarczego jest wieczorna gala, w czasie której statuetkami Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” nagradzane są podmioty, w tym również beneficjenci Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Obecność ich na Gali potwierdza, że podejmowane przez nich decyzje biznesowe, niejednokrotnie niezmiernie trudne, są jedynymi słusznymi, albowiem ogrom pracy włożony w rozwój przedsiębiorstwa czy gminy został zauważony i doceniony przez szersze gremium.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie. Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia nagród, która odbędzie się w pierwszym dniu XII Europejskiego Forum Gospodarczego 16 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w 4 kategoriach:

  1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności.
  2. Eksportowy Produkt Roku.
  3. Łódzkie – Edukacja dla Biznesu.
  4. Łódzkie- projekt przyszłości

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, wraz z regulaminem znajdziesz na stronie internetowej Biznes na PLUS. Odwiedź koniecznie i zgłoś swój udział do 31 lipca!

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 872/19 w dniu 19 czerwca 2019 r.

Więcej informacji

%PM, %15 %513 %2019 %13:%Kwi

Zapraszamy na konsultacje online!!!

Zapisz się już dziś na konsultację online z ekspertem!

 

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Bieżące informacje na temat dostępnych miejsc w przychodniach uzyskasz u realizatora projektu.

%PM, %07 %547 %2018 %13:%Mar

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Dodatkowe informacje

%AM, %22 %264 %2017 %07:%Wrz

Aplikacja rpo.lodzkie.pl

 

Aplikacja „rpo.lodzkie.pl" pomoże w odnalezieniu funduszy europejskich, które są dostępne w ramach dotacji przyznawanych w województwie łódzkim dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji. Po wyborze kilku odpowiedzi na pytania aplikacji, użytkownik otrzymuje informacje nt. dostępnych ścieżek uzyskania dofinansowania swojego projektu. Ma również możliwość dokonania subskrypcji na wiadomości dotyczące konkursów o dtacje oraz szkoleń na ich temat. Aplikacja jest dostępna za darmo dla każdego, kto jest zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich na obszarze województwa łódzkiego.

Polecamy! Pobierz aplikację na swoje urządzenie mobilne.

 
Top