SLIDER

SLIDER (9)

Zarząd Województwa Łódzkiego

informuje o przyjęciu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

  1. Program regionalny FEŁ 2021-2027
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko do programu regionalnego FEŁ 2021-2027
  3. Uzasadnienie
    - Tabela nr 1 do załącznika nr 3
    - Tabela nr 2 do załacznika nr 3
  4. Podsumowanie
  5. Ogłoszenie

 

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1050/22 przyjął zmianę projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.
Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem korekt wynikających z dodatkowych uwag przekazanych przez Komisję Europejską, dotyczących m.in. Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, wskaźników, aktualizacji Tabeli 12 Warunki podstawowe. Ponadto wprowadzone zostały drobne korekty techniczne.
W związku z ww. zmianami dokonano również aktualizacji projektu prognozy oddziaływania na środowisko.
Zmieniony projekt FEŁ2027 wraz z wymaganymi załącznikami został w dniu 28 listopada 2022 r. przekazany przez system SFC2021 do Komisji Europejskiej.
Planuje się, że zatwierdzenie programu przez KE nastąpi do końca 2022 roku.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Projekt prognozy oddziaływania na środowisko do FEŁ2027

 

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Bieżące informacje na temat dostępnych miejsc w przychodniach uzyskasz u realizatora projektu.

%PM, %07 %547 %2018 %13:%Mar

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Dodatkowe informacje

Informujemy, że 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępna pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
Top