SLIDER

SLIDER (9)

 

31 października 2022 r. (poniedziałek) Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będą nieczynne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 22 października 2022 r. (sobota) w godz. 08:00-16:00.
Zmiana funkcjonowania wynika z Zarządzenia Nr 5/22 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2022 r.
Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji cyklu bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 19 tematów szkoleń, 3 tematy realizowane w trybie stacjonarnym:

 • Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych,
 • Praca w SL2014,
 • Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych,

oraz 16 tematów realizowanych w formie on-line

 • Archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo,
 • Rozliczanie projektów unijnych,
 • Przygotowanie budżetu projektu unijnego oraz jego realizacja,
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis,
 • Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS,
 • Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFRR,
 • Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu,
 • Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR,
 • Personel i uczestnicy w projektach,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego,
 • Ocena oddziaływania na środowisko.

Programy szkoleń wraz z dostępnymi terminami oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronę internetową poświęconą naszym szkoleniom.

 

Poznaj listę placówek medycznych, w których wykonasz bezpłatne badania profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz szczepienia, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową.

Bieżące informacje na temat dostępnych miejsc w przychodniach uzyskasz u realizatora projektu.

%PM, %07 %547 %2018 %13:%Mar

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Dodatkowe informacje

Informujemy, że 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępna pod adresem  www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
Top