Otwieramy się na Fundusze!

Data publikacji: 07.04.2016 r.

 

Już po raz trzeci w całej Polsce między 12 a 15 maja br., odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Udostępnienie zrealizowanego przedsięwzięcia szerokiej publiczności, otwarcie miejsc na co dzień niedostępnych, zaproponowanie zniżek na oferowane usługi, czy przygotowanie innych atrakcji to okazja do szerokiej promocji projektów jako dobrych pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich oraz przedsiębiorczych postaw beneficjentów, które mogą stać się inspiracją do sięgnięcia po Fundusze Europejskie.

Podczas Dni Otwartych możemy zobaczyć, jak dzięki środkom unijnym zmienia się nasze otoczenie, a marzenia przeradzają się w rzeczywistość.

Zapraszamy wszystkich beneficjentów do udziału w Dniach Otwartych. Wystarczy udostępnić swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w trakcie trwania akcji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.dniotwarte.eu. Dzięki temu beneficjenci uzyskają możliwość promocji i uczestniczenia w ogólnopolskiej akcji informacyjnej. Najciekawsze projekty będą przedstawiane w ogólnopolskiej telewizji. Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju przekaże wszystkim beneficjentom, którzy się zgłoszą, pakiet materiałów promocyjnych.

W ramach Dni Otwartych w dniach 13-15 maja br. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje zorganizować trzy duże wydarzenia plenerowe w trzech miejscowościach naszego regionu – w Kutnie, Aleksandrowie Łódzkim i Radomsku. „Bohaterami” Dni Otwartych będą beneficjenci i ich projekty. Więcej szczegółów już wkrótce.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich w regionie łódzkim!

Regulamin akcji

Księga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zasady wykorzystania Księgi znaku

 
Top