Poddziałanie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 09.03.2020 r.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/20 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości"
Poddziałania VIII.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź"

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top