Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 01.06.2018 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłasza konkurs dotyczący badań, rozwoju i komercjalizacji wiedzy

Informacje o naborze

 

Status naboru

  • Aktualny: od 2018-06-29 do 2018-09-07
 
Top