Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw - Bon na innowacje

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 08.05.2018 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.2.2, który tym razem dotyczy Typu projektu 2, tj. „Bonu na innowacje”. Głównym celem konkursu jest zainicjowanie kontaktów firm sektora MŚP z jednostkami naukowymi. Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są na zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, w tym nowego projektu wzorniczego) lub procesu (metody produkcji lub dostawy). Warto podkreślić, że dofinansowanie można również uzyskać na tzw. komponent wdrożeniowy dotyczący wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej stanowiącej rezultat ww. usługi badawczej.

Informacje o naborze

Status naboru

  • Aktualny: od 2018-05-30 do 2018-09-17
 
Top