Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie (wyniki ocen formalnej i merytorycznej)

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 15.10.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż w ramach prowadzonego naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Komisja Oceny Projektów dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w dniu 25 sierpnia 2015 r. Przedmiotowe wnioski zostały ocenione pozytywnie.


121015_lista_wnioskow_drogi_wojewodzkie.pdf

 
Top