Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

31.10.2018
„Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” przyjęta została Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 285/16 z dnia 15 marca 2016 r., zmieniona Uchwałą Nr 821/16 z dnia 19 lipca 2016 r oraz Uchwałą Nr 1192/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (ver. 03). Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 jest dokumentem, który określa zasady zwalczania, zarządzania ryzykiem i dokonywania samooceny ryzyka nadużyć finansowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i została przygotowana w oparciu o Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z 16 czerwca 2014 r. (EGESIF_14-0021-00-16/06/2014).
 

pdfStrategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 ver.031.94 MB

 
Top