Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

17.03.2016Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 15 marca 2016 r. przyjął uchwałą nr 285/16 Strategię w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (wersja 01). Strategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 jest dokumentem, który określa zasady zwalczania, zarządzania ryzykiem i dokonywania samooceny ryzyka nadużyć finansowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i została przygotowana w oparciu o Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i organów zarządzających programami w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych z 16 czerwca 2014 r. (EGESIF_14-0021-00-16/06/2014).

pdfStrategia w zakresie zapobiegania i postepowania w sytuacjach wystapienia korupcji i naduzyc finansowych.pdf390.08 KB

pdfStrategia w zakresie zapobiegania i postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych- skan dokumenu1.42 MB

 
Top