Komunikat dotyczący zmian w systemie oświaty

02.12.2016

IZ RPO przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie wpływu planowanej reformy oświaty na trwałość inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach RPO

pdfPismo Ministerstwa Rozwoju nr DRP.I.861.8.2.2016.RS.6 z dnia 30 września 2016 r.61.77 KB (skan dokumentu)

 
Top