Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego

06.07.2016

LOGOTYPY KOLOROWY EFSI

W dniu 5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z podsumowaniem.

pdfRegionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-202031.56 MB

pdfPrognoza Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-20205.31 MB06/07/2016, 09:07

pdfPodsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełnijącego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 wraz z uzasadnieniem269.9 KB

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

 
Top