Szkolenie „Wdrażanie inwestycji Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” (ang. Do No Significant Harm, DNSH)” – stacjonarne

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 23.08.2023 r.

Informacje o szkoleniu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne, stacjonarne szkolenie mające na celu lepsze przygotowanie administracji regionalnej do wdrażania i monitorowania zasady DNSH (z ang."Do No Significant Harm” – nie czyń poważnych szkód) w inwestycjach realizowanych w ramach KPO. Szkolenie jest częścią projektu „Ogólne wsparcie techniczne na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)” finansowanego przez Komisję Europejską Dyrekcję Generalną ds. wspierania reform strukturalnych.

Szkolenie odbędzie się 5 października 2023 roku w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w sali konferencyjnej przy ul. Traugutta 21/23 (17 piętro).

W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Ramy prawne dla zasady DNSH (mapa dokumentów związanych z zasadą DNSH, akty delegowane do taksonomii, wytyczne techniczne dot. stosowania
  zasady DNSH).
 • Zasada DNSH w KPO (decyzja wykonawcza Rady (CID) i Ustalenia Operacyjne (OA), dokumenty kluczowe dla wdrażania KPO zgodnie z zasadą DNSH, ogólny schemat postępowania przy wdrażaniu inwestycji zgodnie z zasadą DNSH).
 • Praktyczne zastosowanie zasady „nie czyń poważnych szkód” (etapy wdrażania inwestycji i powiązane z nimi działania, dokumenty dowodowe).

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, najpóźniej do 27.09.2023 r.

Chcąc jak najlepiej dostosować szkolenie do Państwa potrzeb, prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety składającej się z 11 pytań zamkniętych.

Link do ankiety: Ocena potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej - zasada DNSH.

Ewentualne pytania dot. kwestii organizacyjnych prosimy przesyłać na adres: dnsh@mfipr.gov.pl.

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2023-10-05
 • Miejsce: Łódź
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top