Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 27.09.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 października 2022 w godz. 9:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Marcin Kibitlewski. Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3600 osób w trakcie ponad 6 300 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Zasady przygotowania studium wykonalności:
  - studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice,
  - sprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności,
 2. Analiza podstawowej struktury studium wykonalności:
  - informacje na temat projektu,
  - analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych,
  - identyfikacja problemów,
  - analiza instytucjonalna, trwałość projektu,
  - analiza odbiorców projektu,
  - analiza popytu,
  - analiza oddziaływania na środowisko,
  - analiza finansowa,
  - analiza ekonomiczna,
  - wpływ na polityki horyzontalne.
 3. Analiza podstawowej struktury studium wykonalności (c.d.):
  - informacje na temat projektu,
  - analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych,
  - identyfikacja problemów,
  - analiza instytucjonalna, trwałość projektu,
  - analiza odbiorców projektu,
  - analiza popytu,
  - analiza oddziaływania na środowisko,
  - analiza finansowa,
  - analiza ekonomiczna,
  - wpływ na polityki horyzontalne.
 4. Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
  - przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu,
  - płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu,
  - czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego,
  - proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
  - podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów,
  - analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i wycena).

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2022-10-20
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top