Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Ocena oddziaływania na środowisko"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 27.09.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Ocena oddziaływania na środowisko”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 4 października 2022 w godz. 9:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi r. pr. Agnieszka Masłowska-Gądek. Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener – praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, pojęcia podstawowe.
 2. Zmiany przepisów w latach 2017-2022 wraz ze wskazaniem przepisów przejściowych.
 3. Przedsięwzięcia wymagające decyzji środowiskowej, problemy z kwalifikacją.
 4. Przed jakimi decyzjami/zgłoszeniami jest wymagana decyzja środowiskowa.
 5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.
 6. Decyzja środowiskowa a legalizacja samowoli budowlanej.
 7. „Ważność” decyzji środowiskowej (art. 72 ust 3 i 4 uuiś).
 8. Cesja decyzji środowiskowej.
 9. Właściwość organów wydających decyzje środowiskowe, spory kompetencyjne.
 10. Który organ zmienia decyzję w razie zmiany przepisów dot. właściwości.
 11. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową.
 12. Strony postępowania oraz uprawnienia organizacji ekologicznych.
 13. Procedura dot. przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (w tym omówienie udziału społeczeństwa).
 14. Procedura dot. przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – z podziałem na procedurę bez OOŚ i z OOŚ.
 15. Właściwość organów opiniujących/uzgadniających i ich rola w procedurze.
 16. Prawidłowo sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia.
 17. Prawidłowo sporządzony raport.
 18. „Dobra decyzja środowiskowa”- wymogi prawne, orzecznictwo, dobre praktyki.
 19. Zmiana decyzji środowiskowej.
 20. Zadania organu po wydaniu decyzji środowiskowej.
 21. Najczęściej zachodzące błędy oraz ich konsekwencje (zwłaszcza w aspekcie trybów nadzwyczajnych z KPA – kiedy może być stwierdzona nieważność decyzji środowiskowej oraz kiedy można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją środowiskową – w tym uprawnienia RDOŚ z art. 76 uuiś).
 22. Zakres związania decyzją środowiskową.
 23. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
 24. Procedura transgraniczna.
 25. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2022-10-04
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top