Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS”

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 12.09.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 26 września 2022 w godz. 9:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenia poprowadzi Małgorzata Rulińsk. Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Zagadnienie zachowania trwałości operacji – podstawy prawne oraz definicje.
 2. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013.
 3. Podstawowe terminy i definicje:
  - infrastruktura,
  - inwestycja produkcyjna,
  - zaprzestanie działalności,
  - zmiana własności,
  - nienależna korzyść,
  - istotna zmiana,
  - pierwotne cele operacji.
 4. Specyfika trwałości w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Trwałość w odniesieniu do infrastruktury.
 6. Trwałość powstałych miejsc pracy.
 7. Wymogi odnośnie trwałości wynikające z dokumentacji konkursowej, umowy oraz wniosku o dofinansowanie.
 8. Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich – interpretacje Ministerstwa Rozwoju.
 9. Wskaźniki realizacji celów projektu i ich zmiana w okresie trwałości.
 10. Monitorowanie trwałości projektu:
  - obowiązkowa sprawozdawczość,
  - kontrole w okresie trwałości.
 11. Korekty finansowe związane z brakiem trwałości.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2022-09-26
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top