Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego”

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 12.09.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 23 września 2022 w godz. 9:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Rulińska. Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Wymogi określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 2. Charakterystyka kwot ryczałtowych.
 3. Obowiązek i możliwość stosowania ryczałtu oraz zakaz stosowania ryczałtu.
 4. Kwoty ryczałtowe w dokumentacji konkursowej:
  - zakres, specyfika i najbardziej istotne elementy dokumentacji.
 5. Zakres i specyfika oceny projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.
 6. Określenie kwot ryczałtowych we wniosku o dofinansowanie:
  - wykazanie we wniosku o dofinansowanie (zadania, wskaźniki, dokumenty i wydatki),
  - kalkulacja na podstawie szczegółowego budżetu we wniosku.
 7. Rozliczenie i kontrola kwot ryczałtowych.
 8. Rozliczenie we wniosku o płatność.
 9. Ponoszenie wydatków w ramach kwot ryczałtowych.
 10. Zmiany w projekcie.
 11. Reguła proporcjonalności.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2022-09-23
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top