Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Rozliczanie projektów unijnych"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 30.08.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Rozliczanie projektów unijnych”.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 9 września 2022 w godz. 9:00-15:00,
 • 9 listopada 2022 w godz. 9:00-15:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Rulińska. Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego.
Napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej. Ocenia projekty w PO WER i RPO.
Obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat). Działa w 3 organizacjach pozarządowych. Z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe studia z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Ukończyła podyplomowe studia School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski). Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.
Przez uczestników lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Wytyczne dotyczące rozliczania projektów UE.
 2. Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie.
 3. Sporządzenie wniosku o płatność w systemie SL.
 4. Postęp finansowy, w tym:
  a. zestawienie dokumentów
  b. zwroty i korekty
  c. rozliczanie zaliczek
  d. źródła finansowania
  e. postępowanie z dochodem.
 5. Rozliczanie projektów z metodami uproszczonymi (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe).
 6. Postęp rzeczowy.
 7. Wskaźniki produktu i rezultatów – przykłady z RPO WŁ 2014-2020.
 8. Problemy w trakcie realizacji.
 9. Monitoring uczestników projektu.
 10. Ułatwienia w zakresie rozliczania wskaźników w okresie pandemii.
 11. Rozliczanie wskaźników a reguła proporcjonalności.
 12. Rozliczanie wynagrodzeń personelu.
 13. Rozliczanie wydatków w ramach zamówień publicznych.
 14. Rozliczanie wydatków objętych limitami.
 15. Polityki horyzontalne we wnioskach o płatność.
 16. Załączniki do wniosku o płatność.
 17. Wniosek o płatność końcową i jego zatwierdzanie.
 18. Końcowe rozliczanie projektu i zamykanie finansowe.
 19. Konsultacje indywidualne

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2022-09-09 do 2022-11-09
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top