Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Praca w SL 2014"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 30.08.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Praca w SL 2014”.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 5 września 2022 r., w godz. 9:00 - 16:00, sala konferencyjna, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII,
 • 6 września 2022 r., w godz. 9:00 - 16:00, sala konferencyjna, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII,
 • 7 września 2022 r., w godz. 9:00 - 16:00, sala konferencyjna, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Krystian Przygodzki. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Administrator merytoryczny systemu SL2014 od 2006 roku. Zawodowo związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
Do jego codziennych obowiązków należą m.in.: administrowanie w zakresie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 – administrator Merytoryczny EFS; weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych w obrębie SL2014 – audyt jakości danych; obsługa narzędzia raportującego Oracle Bi – na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; administrowanie uprawnieniami użytkowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – nadawanie, zmiana, odbieranie uprawnień w ramach SL2014 oraz wsparcie merytoryczne w zakresie poprawnego wprowadzania danych w obszarze SL2014.
Prowadzi cykliczne szkolenia dotyczące obsługi aplikacji SL2014 dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dla których Instytucją Zarządzającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ i Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ). W portfolio posiada kilkadziesiąt szkoleń z zakresu obsługi systemu SL2014.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu informatycznego SL2014:
  - podstawowe informacje dotyczące SL2014
  - narzędzia niezbędne do rozpoczęcia pracy z SL2014 (profil zaufany)
  - zasady nadawania uprawnień do systemu SL2014.
 2. Logowanie do systemu.
 3. Pierwsze kroki w systemie – objaśnienie zasad nawigacji i poszczególnych zakładek.
 4. Zamówienia publiczne w SL2014.
 5. Przygotowanie wniosku o zaliczkę.
 6. Wypełnianie harmonogramu płatności.
 7. Przygotowanie wniosku o płatność (o refundację, rozliczającego zaliczkę i sprawozdawczego).
 8. Uzupełnienie Bazy personelu projektu.
 9. Monitorowanie uczestników projektu

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2022-09-05 do 2022-09-07
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top