Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 18.08.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych”.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 24 sierpnia 2022 r., w godz. 8:30 - 14:30, Sala konferencyjna, ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII,
 • 26 sierpnia 2022 r., w godz. 8:30 - 14:30, Sala konferencyjna, ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII,
 • 31 sierpnia 2022 r., w godz. 8:30 - 14:30, Sala konferencyjna, ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi mec. Dr Andrzela Gawrońska-Baran. Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Trener/wykładowca na szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich oraz beneficjentów środków unijnych, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Treść SWZ w postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych w nowym trybie podstawowym (brak przetargu nieograniczonego) – informacje wybrane w zależności od wariantu trybu.
 2. Treść SWZ w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w przetargu nieograniczonym – informacje wybrane.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – termin i miejsce upublicznienia SIWZ, forma i termin zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi przez zamawiającego, w tym w postępowaniach prowadzonych elektronicznie, wyjaśnianie, zmiany, konsekwencje i obowiązki zamawiających.
 4. Zasady opisu przedmiotu zamówienia, w tym użycie nazw własnych jako wyjątek od zasady i wymagania dopuszczenia równoważności przedmiotu zamówienia oraz podania kryteriów oceny równowazności.
 5. Przedmiotowe środki dowodowe (oznakowanie, certyfikaty, etykiety) – nowe reguły ich składania i uzupełniania.
 6. Wizja lokalna a opis przedmiotu zamówienia.
 7. Wymogi związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, w tym jak wypełnić obowiązki w zakresie kontroli uwzględniając ochronę danych osobowych i jakie sankcje przewidzieć za brak umów.
 8. Specyfikacja warunków zamówienia cd. – postanowienia dotyczące komunikacji zamawiającego z wykonawcami, podmiotowych środków dowodowych, wymagań szczególnych wobec konsorcjum, postanowienia dotyczące składania ofert.
 9. Naruszenia i korekty finansowe dotyczące specyfikacji w dotychczasowej praktyce.
 10. Konsultacje indywidualne

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2022-08-24 do 2022-08-31
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top