Szkolenie pn.: „Rozliczanie projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020"

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 16.06.2017 r.

Informacja o szkoleniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń: pn. „Rozliczanie projektów unijnych w ramach RPO WŁ  2014 – 2020”.

Najbliższe szkolenia odbęda się:

 • 28 czerwca 2017 r. w godz. 8:15-15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1 (II piętro) (rekrutacja zakończona);
 • 4 lipca 2017 r. w godz. 8:15-15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23 (XVII piętro)(rektutacja zakończona).
 • 5 lipca 2017 r. w godz. 8:15-15:00 (rejestracja od godz. 8:00), sala konferencyjna Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15 – I piętro (rekrutacja zakończona).

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego szkolenie do godz. 12:00. Informujemy
o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Forma szkolenia: Warsztaty. Wykonawca zapewni na każdy warsztat laptopy. Ich ilość będzie odpowiadać liczbie uczestników szkolenia. Każdy laptop będzie wyposażony w odpowiednie oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia warsztatu z rozliczania projektów unijnych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (20 osób na każde szkolenie) o udziale w szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo?

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.


Program szkolenia:

 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie.
 • Obowiązki podmiotów rozliczających projekty. Zasady prawidłowego rozliczania projektów UE.
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Uproszczone metody rozliczania wydatków.
 • Kwalifikowalność kosztów i wydatków 2014 – 2020. Konkurencyjność i równe traktowanie przy wyborze wykonawców.
 • Przykłady nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej projektu. Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane.
 • Rozliczanie efektów końcowych projektu.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizatorzy szkoleń:

Organizator spotkania w Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Sieradzu:
Lokalny Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2017-06-28 do 2017-07-05
 • Miejsce: Sieradz
 • Temat: Rozliczanie projektu
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top