Nowe szkolenia na Platformie Oceniających Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 10.08.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) następujące szkolenia:

  1. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS

Z dniem 10 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 w zakresie EFS ustala, że szkolenie „Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami” oraz szkolenie „Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS” są włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

W związku z tym, od 10 września 2016 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Dodatkowe informacje

  • Mapa:

     

  • Status: Aktualne
  • Data: 10.08
  • Temat: Inne
  • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top