Chcesz usyskać dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi?

Chcesz uzyskać dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i ich funkcjonowanie?

Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 
Top