Łatwiejszy powrót na rynek pracy przed trzecimi urodzinami dziecka

Choć chciałoby się, aby spokojny czas opieki nad małym dzieckiem trwał jak najdłużej, prędzej czy później przychodzi moment podjęcia decyzji o powrocie do pracy. Regionalny Program Województwa Łódzkiego ułatwia zrobienie pierwszego kroku młodym rodzicom jeszcze zanim dziecko ukończy 3. rok życia. Pieniądze z niego pochodzące wspierają bowiem zorganizowanie opieki nad maluchem w czasie gdy jego rodzice wracają do aktywności zawodowej.

Opieka nad dziećmi, doradztwo dla dorosłych

Konieczność opieki nad małym dzieckiem stanowi częstą barierę dla wielu rodziców, a w konsekwencji są jedną z najpowszechniejszych przyczyn odkładania w czasie powrotu do pracy. RPO WŁ na lata 2014-2020 zmierza się z tym problemem proponując wsparcie w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Polega to na możliwości dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej (czyli żłobków, klubów dziecięcych i opiekuna dziennego), jak i pozainstytucjonalnej (niania). Od 2015 roku przeprowadziliśmy już 3 konkursy dla projektodawców chcących otrzymać wsparcie finansowe na tego typu przedsięwzięcia. Znamy już ich wyniki. Poniżej zgromadziliśmy informacje o wszystkich dofinansowanych inicjatywach. Jest to 67 projektów z całego województwa, przewidujących profesjonalną i atrakcyjną opiekę nad dziećmi. Warunkiem skorzystania z niej jest chęć rodzica do powrotu na rynek pracy. Część przedsięwzięć dodatkowo oferuje więc także konkretne wsparcie dla dorosłych – doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże o ile wynika to ze zdiagnozowanych przez realizatora projektu potrzeb.

W 2017 roku kontynuujemy wsparcie aktywizacji zawodowej 

Jeśli reprezentujesz instytucję, która szuka dofinansowania na zapewnienie opieki dla najmłodszych dzieci, mamy dobrą wiadomość. W 2017 roku zostaną ogłoszone aż 4 kolejne konkursy z Działania X.1. Pierwszy nabór wniosków, na który przeznaczyliśmy aż blisko 18 mln zł, rozpocznie się już niedługo, bo 23 lutego. Wsparcie finansowe wynoszące co najmniej 50 000 zł może otrzymać każdy podmiot niebędący osobą fizyczną. Obowiązkowy w projektach unijnych wkład własny wynosi tylko 9% wartości projektu. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na naszej stronie.

Natomiast młodych rodziców zachęcamy do zapoznania się z listą już realizowanych projektów – w wielu rekrutacja dzieci nadal trwa. Być może szczęśliwy powrót do pracy jest bliżej niż mogłoby się wydawać.

pdfLista klubów, żłobków i innych form opieki dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Jednym ze żłobków dofinansowanych w ramach RPO WŁ jest Akademia Maluszka z Łodzi, prowadzona przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich. Piętnaścioro dzieci, w czasie gdy ich rodzice korzystają ze szkoleń i doradztwa ułatwiającego zdobycie pracy, pozostaje pod opieką profesjonalnych opiekunek.

 
Top