Zgłoszenie oszustwa

Zgłoszenie podejrzenie popełnienie lub wystąpienie oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Pkt. 1 i 2 jest nieobowiązkowy. IZ RPO WŁ zapewnia pełną anonimowość osobom zgłaszającym podejrzenie popełnienia lub wystąpienie oszustwa lub nadużycia finansowego.

 
Top