Informujemy o erracie do Regulaminu konkursu dotyczącego "Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 09.06.2016 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że 8 czerwca 2016 r. opublikowana została informacja o erracie do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Bezpośredni link do informacji na stronie instytucji ogłaszającej konkurs.

 
Top