Szkolenia dotyczące grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Data publikacji: 17.05.2016 r.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach dotyczących grantów Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkeigo w  2016 roku w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji międzynarodowych projektów.

Zmiany w grantach MFW, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku dotyczą:

  • zmian w aplikowaniu o granty małe i standardowe,
  • nowych terminów w Grantach Standardowych,
  • nowych kategorii tematycznych projektów (11 dodatkowych kategorii).

W 2016 roku Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów. Zaletą pozyskiwania grantów z tego Funduszu jest krótki i prosty wniosek, nieskomplikowane procedury i niedługi czas oczekiwania na decyzję oraz poziom dofinansowania projektów od 80 do 100%.

Wnioski o dofinansowanie może złożyć każda osoba prawna lub osoba fizyczna na całym świecie (oprócz ministerstw, ambasad, itp.) pod warunkiem, że dany wniosek dotyczy projektu z tematów istotnych dla regionu Wyszehradzkiego i promuje współpracę pomiędzy partnerami projektu w regionie. 

W funduszu można ubiegać się, w ramach różnych konkursów, o stypendia 2300 euro dla studenta i 1500 euro dla uczelni na semestr, małe granty do 6 000 euro, standardowe granty do 15 000 euro, strategiczne granty do 40 000 euro, a maksymalna wielkość grantu to 80 000 euro.

Oferta jest dostępna pod adresem: http://atr.edu.pl/szkolenie,nowe-zmiany-od-1-czerwca-granty-miedzynarodowego-funduszu-wyszehradzkiego-w-2016-r-przygotowanie-dokumentacji-projektowej-i-realizacja-miedzynarodowych-projektow.html?utm_source=atr.edu.pl&utm_medium=mailing&utm_campaign=szkolenie-granty

 

 
Top