Zapraszamy na spotkanie dotyczące udziału w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Data publikacji: 04.03.2016 r.

15 marca br. zapraszamy na spotkanie, dotyczące udziału w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach I Osi priorytetowej: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania  i innowacje RPO WŁ na lata 2014-2020. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.
Szansę na wsparcie unijne mają projekty, związane z tworzeniem bądź rozwojem zaplecza B+R w celu prowadzenia działalności innowacyjnej. Termin przyjmowania wniosków prowadzony będzie w terminie: 31 marca - 29 kwietnia 2016 r.
Spotkanie odbędzie się 15 marca br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 marca br.

Po szczegóły dotyczące spotkania zapraszamy na stronę Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top